Loading...
JWC Press Room ศูนย์ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ค่าย2019-03-03T10:38:15+07:00

ค่าย Junior Webmaster Camp ครั้งที่ 11

ตอน “ศึกมนตรา แก้ปัญหาโรงเรียน”

เนื้อหาประชาสัมพันธ์

ไฟล์ภาพแบนเนอร์ขนาดต่างๆ

อัลบั้มภาพกิจกรรม

Junior Webmaster Camp คืออะไร?

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์” หรือ Junior Webmaster Camp 11 เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยชมรมเยาวชนผู้ดูแลเว็บไทย (YWC รุ่นที่ 16) ในความดูแลของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับผู้สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้เข้ามาสัมผัส เรียนรู้ ทักษะทางด้านดิจิทัล รังสรรค์ผลงานออกมาเป็นเว็บไซต์ต้นแบบ ภายใต้โจทย์ที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เปิดโลกทัศน์แห่งการคิดต่าง และร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม

โดยค่ายนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ อีกทั้งยังได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นจากรุ่นพี่หลากหลายมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาในการอบรม 3 วัน 2 คืน

Junior Webmaster Camp ถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2551 เนื่องมาจากความตั้งใจของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยที่ต้องการจะส่งต่อความรู้ทางด้านวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับความร่วมมืออันดีจากนักศึกษาที่ผ่านการอบรมโครงการ Young Webmaster Camp รุ่นที่ 6 (ซึ่งเป็นโครงการลักษณะเดียวกัน แต่กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา) ร่วมจัดขึ้น

เหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างค่าย Young และค่าย Junior ที่มีการจัดต่อเนื่องขึ้นในทุกปี โครงการดีๆ เช่นนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้หากความแกนนำคนสำคัญที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการจัดค่ายมาโดยตลอด คือพี่ๆ จากสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย รวมไปถึงผู้สนับสนุนทุกรายที่ช่วยให้กิจกรรมในทุกครั้งสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

เพราะเราตั้งใจจัดค่ายนี้เพื่อน้องๆ เราจึงอยากขอความช่วยเหลือให้คุณช่วยประชาสัมพันธ์ค่ายของเรา

ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นกำลังหลักของชาติในอนาคต จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อช่วยให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสรับทราบถึงวิชาชีพเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ที่ดีมีจริยธรรม และได้รับทราบแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมใดๆ ทั้งสิ้น

ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ผลิตเยาวชนที่เพียบพร้อมไปด้วยทักษะความสามารถทางด้านดิจิทัล มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเว็บมาสเตอร์อันจะเป็นรากฐานที่ดี
ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 400 คน

ดังนั้นเพื่อกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้โครงการนี้มากที่สุด ทางทีมผู้จัดจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากพี่ๆ สื่อมวลชนทุกท่าน ในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคมไทยต่อไป

วันที่จัดโครงการ

6 – 8 เมษายน 2562

สถานที่จัดโครงการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สถานที่พัก

โรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค
ถนนป๊อปปูลาร์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์ของค่ายนี้

จุดประสงค์ในการจัดค่าย Junior Webmaster Camp ในปีนี้ จะเน้นไปที่การส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้แนวทางในการศึกษาต่อ และสร้างเครือข่ายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ ดังนี้

  • ข้อที่ 1เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยกล้าคิด กล้าทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

  • ข้อที่ 2 – เพื่อฝึกให้เยาวชนรู้จักการแก้ไขปัญหา

  • ข้อที่ 3 – เพื่อฝึกให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจัดทำเว็บไซต์

เราหวังว่าค่ายนี้จะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ที่มีคุณภาพต่อไป

ข่าวและบทความที่พูดถึง JWC

Load More Posts